Bugaderies autoservei en gasolineres

Bugaderies autoservei La Wash a benzineres, líders en innovació

Bugaderies autoservei La Wash en gasolineres són referents en innovació

Ja no són novetat per a molts usuaris i empresaris, les bugaderies autoservei en gasolineres són un negoci addicional en expansió que contribueix a la fidelització dels clients. La quantitat i velocitat de les activitats diàries porten al fet que moltes persones prefereixin optimitzar al màxim el temps gestionant alhora diverses tasques imprescindibles de la vida diària. En algunas zonas puede resultar más trabajoso encontrar un lugar dónde aparcar que hacer la colada de toda la familia. Es por eso que los espacios multifuncionales, donde la gente puede además de cargar combustible, lavar el coche, tomar un café, conectarse a internet y además, hacer la colada de toda la familia en una hora, se convierte en un punto de referencia. En algunes zones resulta més complex trobar un lloc on aparcar de fer la bugada de tota la família. És per això que els espais multifuncionals, on la gent pot a més de carregar combustible, rentar el cotxe, prendre un cafè, connectar-se a internet ia més, fer la bugada de tota la família en una hora, es converteix en un punt de referència.

La Wash modular a la mida de la teva benzinera 

Aquest creatiu sistema de construcció, fins i tot transportable, de bugaderies autoservei ofereix un disseny a cost de royalty zero. La Wash no només ofereix tres mides diferents que s’adapten perfectament a gairebé qualsevol espai disponible, sinó que a més compta amb suport i servei tècnic, així com tota la base de màrqueting com a marca ja posicionada a nivell internacional. Els mòduls es presenten equipats amb rentadores, assecadores i central de pagament, de manera que no requereix d’empleats fixos i compten amb flexibilitat horària, fins i tot les 24 hores si la ubicació ho permet, els 365 dies de l’any. Des la mida més gran, amb 3 rentadores de 9 kg més 2 de 15 kg, 2 assecadores de 13-15 kg i 1 assecadora de 17-19 kg, fins al mòdul més petit, que compta amb 2 rentadores de 9 kg i 1 de 15 kg, 1 assecadora de 13-15 kg, asseguren una alta rendibilitat per treure profit de tots els espais disponibles.

Ja és temps d’incorporar la tradicional benzinera a les tendències més innovadores convertint aquests espais aprofitables en serveis addicionals per fidelitzar i atraure més clients.

Sol·licita més informació

 

Comparteix aquest post

DESCARREGA'T LA NOSTRA APP!

DESENVOLUPADA PER ALS CLIENTS DE LES BUGADERIES AUTOSERVEI DE LA WASH®.

La Wash® en el seu compromís amb la innovació,
per tal de millorar els seus serveis, inverteix en R+D de manera continuada.

Els clients de La Wash® poden descarregar, de forma
gratuïta l’APP de La Wash®, amb què obtenen grans avantatges i simplifiquen l’ús del servei de Bugaderia.

Com franquiciat, un món de serveis per millorar la relació amb els clients. Fàcil i intuïtiva, us ajudarà a generar més beneficis al teu negoci de Bugaderia Autoservei.