Un negoci en creixement, les bugaderies autoservei

Un negoci en creixement, les bugaderies autoservei

Un negoci en constant creixement, les bugaderies autoservei

Dur a casa la roba neta i seca, la facilitat del model de negoci i l’estalvi són alguns dels avantatges de la bugaderia autoservei.

Hi ha zones del territori espanyol on la humitat ambient es manté per sobre del 70% gairebé tot l’any com és el cas de Galícia i tota la zona del cantàbric on economitzar en la bugada no passa exclusivament pel preu del rentat.

Pot altra banda, la mida de la rentadora domèstica resulta petit per al rentat setmanal d’una família, de manera que caldrà més d’un rentat per llençols, tovalloles, roba d’ús, jerseis i abrics, sobretot a l’hivern.

Pel que, a més d’estalviar-se en energia, en les bugaderies autoservei s’estalvia en el temps i espai necessaris per penjar la roba fins que s’assequi.

Un negoci en constant creixement

Per exemple, les bugaderies autoservei a Vigo s’han multiplicat en els últims 3 anys. Aquest avanç està impulsat per un canvi cultural, però també per la millor oportunitat d’inversions en aquest mercat.

La franquícia de La Wash ofereix una gran flexibilitat per a diferents perfils d’inversors, amb un important suport tècnic i administratiu des del primer contacte, per tal d’optimitzar la posada en marxa de l’establiment.

El model de negoci de La Wash afavoreix les oportunitats que, amb alguns estalvis, tenen interès en emprendre sense deixar altres activitats econòmiques en paral·lel.

Les bugaderies autoservei La Wash no necessiten empleats permanents a l’establiment, no requereixen el pagament de cànon d’entrada ni royalties, i permeten gestió telemàtica.

Els usuaris de bugaderies autoservei La Wash són tant joves, estudiants o recentment independitzats, com per famílies on tots dos pares treballen i persones grans que viuen soles.

Es tracta d’un negoci amb una creixent demanda a causa de que el seu ús és senzill i pràcticament sense horaris, ja que La Wash obre els 365 dies de l’any en un horari ininterromput de 7 a 22 hores.

Comparteix aquest post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

DESCARREGA'T LA NOSTRA APP!

DESENVOLUPADA PER ALS CLIENTS DE LES BUGADERIES AUTOSERVEI DE LA WASH®.

La Wash®  en el seu compromís amb la innovació,
per tal de millorar els seus serveis, inverteix en I + D de forma continuada.

Els clients de la Wash® poden descarregar, de forma
gratuïta l’APP de la Wash®, amb la qual obtenen grans avantatges i simplificar can l’ús de el servei de Bugaderia.

Com franquiciat, un món de serveis  a la teva mà, per millorar la relació amb els clients. Fàcil i intuïtiva, t’ajudarà a generar més beneficis en el teu negoci de Bugaderia Autoservei.